Wat is groenwoning

Groenwoning: gezonde, comfortabele en zuinige woningen door bouwsectoroverschrijdende samenwerking.

Gezond en comfortabel: binnenluchtkwaliteit, geluid en temperatuur van de woning zijn zoals u kan verwachten. Stille installaties, frisse lucht, koelere zomers en warmere winters. Verder dan de wet voorschrijft. Door een effectieve bouwcontrole worden bouwfouten voorkomen die kunnen leiden tot slechte ventilatie, condensatie, geluidsoverlast en verhitting.

Energiezuinig: Lagere woonlasten en een lagere CO2 uitstoot door slimme besparing in het gebouw en installaties maar ook op de inrichting. De Groenwoning bespaart 3000 kWh extra bovenop het wettelijk energiebesparingseisen (EPC). Witgoedbranche, aannemers en installatiebranche slaan hun handen ineen om dit lagere energiegebruik te halen. Een goed gesoleerde woning staat voorop maar ook gaswasdroger, spaarlampen en slimme ventilatieconcepten, zijn maatregelen die kunnen bijdragen om de energiebesparing te behalen. De projectontwikkelaar kiest die maatregelen die zorgen dat de besparing op een effectieve manier wordt gehaald.

Gegarandeerde prestaties: Deze prestaties worden niet alleen op papier gehaald, maar ook in de praktijk. Door kennisoverdracht te geven vr en tijdens het bouwproces en bouwcontroles te verrichten tijdens essentiële fases in het bouwproces. En, nadat de woning gereed is, door vaste controlemetingen te verrichten met infraroodtechnologie, en metingen op kierdichtheid en ventilatiecapaciteit. Dit leidt tot een woning die daadwerkelijk gezonder, comfortabeler en energiezuiniger is waarbij de CO2-uitstoot 20% lager is dan de Standaard Referentiewoning van SenterNovem. TNO Quality garandeert dit proces door een TNO certificaat voor elke woning.

Ambities Groenwoning : De ambities van de Groenwoning gaan verder.

Groenwoning 2008 heeft als eis voor een extra besparing van 3000kWh primaire energie op de energiemeter. Door jaarlijkse aanscherping van de energetische prestaties zal naar verwachting de Groenwoning 2015 al energie producerend zijn. De CO2-uitstoot daalt met 20% ten opzichte van de Standaard Referentiewoning van SenterNovem. Dit leidt tot lagere woonlasten.
Inmiddels is n Groenwoning opgeleverd; 49 zijn in aanbouw en nog eens 349 in voorbereiding.

De Groenwoning onderscheidt zich op 3 punten van andere woningen:

  • Het is geen 'papieren tijger' want de woningprestaties worden tijdens het gehele bouwproces gemeten op de bouwplaats
  • We realiseren daadwerkelijk forse energiebesparingen in de woning, die besparen op de gas- en elektriciteitsmeter
  • We 'organiseren' samenwerking tussen industrie sectoren voor gebouw, installatie en huishoudelijk gebruik waardoor forse prijs/prestatie verbeteringen worden gerealiseerd

bijlage : wat is groenwoning      bijlage : besparing