CO2 reductie

De Groenwoning betreft een vernieuwende aanpak omdat naar het totale energiegebruik wordt gekeken wordt inclusief het gebruiksgebonden deel. Uitgangspunt is hierbij niet uitsluitend uit te gaan van de wettelijke (minimale) regels maar afgewogen gebouwinstallatieconcepten te ontwikkelen die optimaal presteren op comfort, energiebesparing en woonlasten.

De Groenwoning bespaart circa 40% CO2 t.o.v. de standaard referentiewoning van SenterNovem Ún realiseert een comfortabele woning met een gezond binnenmilieu. De aantoonbare besparing op de energiemeter laat zich niet altijd vertalen in een EPC-winst omdat de Groenwoning in tegenstelling tot de EPC wel uitgaat van bouwsector overschrijdende keuzemaatregelen. Dat zijn maatregelen die op zich wel logisch zijn om te treffen als het gaat om de daadwerkelijke energiebesparing, maar waarbij de projectontwikkelaars/aannemers en de bewoner zich tot voor de komst van de Groenwoning nog niet/nauwelijks geroepen voelden om deze ook daadwerkelijk te treffen. De mix van gebouwgebonden en huishoudelijke maatregelen garandeert de grootste energiebesparing tegen laagst mogelijke kosten. Dit maakt innovatieve combinaties mogelijk en worden toeleveranciers uitgedaagd om te komen tot innovatieve sector overschrijdende systeemoplossingen.

De Groenwoning : presteert beter op de meter!

PV-dakEAls voorbeeld is in bijlage 3a een Groenwoning beschreven met gebouw gebonden maatregelen met een EPC van 0,67 en een jaar-emissie-reductie van 1119 kg CO2.

Wasmachine
Als tweede voorbeeld is in bijlage 2a dezelfde woning beschreven met nu niet gebouw gebonden maatregelen. De EPC verandert hoegenaamd niet terwijl er een jaar-emissie-reductie is van 1157 CO2.

groenwonen